Interclubs

Cliquez sur « Read more » PROGRAMME ET RESULTATS 2018-2019 PROGRAMMES ET RESULTATS : 31/03/2019 Plus d’informations : Interclubs 2018-2019 PROGRAMME ET RESULTATS 2017-2018 Programme et Résultats 2017-2018 Plus d’informations :...

read more

Open Memorial Tonoli : 2007-2019

Cliquez sur « Read More » Liste des classements et résultats de tous nos mémoriaux José et Hilda Tonoli. Mémorial José Hilda Tonoli 2018 Mémorial José Hilda Tonoli 2018 Memorial 2017 Mémorial 2016 Mémorial  2015 Mémorial 2013 Mémorial 2012 Mémorial 2011 Mémorial 2010 Mémorial 2009 Mémorial 2008 Mémorial 2007 Photos du premier mémorial 2007...

read more

Historiek van club NR°209

HISTORIEK VAN CLUB NR 209 OPRICHTING Het is op 1 september 1950 te Anderlecht dat onze schaakkring werd opgericht onder de naam “Cercle des Echecs d’Anderlecht ». De oprichtingsakte werd ondertekend door o.m. François DERIDDER (eerste voorzitter) en Raymond EVENEPOEL  (uitgever van het maandelijkse clubblad). Erevoorzitter was Joseph BRACOPS, de toenmalige burgemeester van Anderlecht. Clublokaal was de eerste verdieping van het café-restaurant “In de stad Brugge” op het Dapperheidsplein te Anderlecht. KLEIN WORDT GROOT In 1957 wordt de jonge schaakclub “Echigan” uit Ganshoren opgeslorpt. Aldus wordt een voldoende aantal leden bereikt om deel te nemen aan de nationale interclubs. Deze deelname vergt evenwel een ruimer lokaal …, dat gevonden wordt dicht bij het Brusselse Zuidstation aan de Luchtvaartsquare in het café “Monico Midi”. Na het plotse overlijden van François Deridder, neemt Georges BEATSE het roer over. Onder zijn impuls groeit de kring tot + 80 leden en wordt een ruime waaier aan activiteiten ontwikkeld: –          fusie in 1958 met schaakkring “Ruy Lopez” uit St-Gillis; –          organisatie in 1960/62 van de “Edmond Lancel” (= schaakjournalist) -wisselbeker; –          organisatie in 1960 in onze eigen lokalen van het individueel kampioenschap van de KBSB (Koninklijke Belgische Schaakbond). Een nieuw lid vertegenwoordigt onze club: José TONOLI. Deze laatste eindigt 4e en bekomt de schoonheidsprijs door zijn dame te offeren in de opening. DE AANTREKKINGSKRACHT VAN HET CENTRUM Begin 1963 verhuizen wij naar  “Le Wellington” en vervolgens naar “Le Falstaff”, beide cafés zijn gevestigd naast de beurs. Families doen hun intrede in de kring: José en Hilda TONOLI , Remy en Irène STEENWERCKX, Jean-Louis (penningmeester) en Régine GODEFROIT, enz. De echtgenotes steken de handen uit de mouwen  en maken het schaken minder “saai”. Van beide lokalen is het ongetwijfeld de “Falstaff” die onze aandacht weerhoudt: –          de wedstrijd voor de wereldtitel tussen Fischer en Spassky in 1974 heeft een zodanige weerklank dat iedereen zich verplicht voelt te schaken. Het aantal leden klimt van 70 tot meer dan 140. Helaas … velen van deze “kandidaat-kampioenen” zien hun illusies in rook opgaan en slechts + 10% van de nieuwe leden worden op een duurzame wijze door de schaakmicrobe gebeten; –          op maandag vergaderen de “meesters”; zij analyseren luidop hun stellingen. Stukken vliegen in het rond en offers zijn er schering en inslag. Zij staan er elke week: IGM O’Kelly de Galway et de nationale meesters Devos, Lemaire, Willaert, Van Seters, Thibaut, enz.; –          op vrijdag vinden tornooien plaats; het eerste meestertornooi wordt ingericht met de deelname van 5 uitgenodigde meesters en één speler uit eigen kring. J. Tonoli  eindigt eerste met 5 uit 6 ; –          voor de eerste keer telt onze kring een meester als lid: Dr Paul LIMBOS, verscheidene keren Belgisch kampioen. Hij zal ons trouw blijven tot aan zijn dood in 1987; –          in deze periode neemt onze kring ook geregeld deel aan ééndagstornooien, zowat overal in het land. Aldus worden wij in het ganse land bekend; –          gedurende deze gouden jaren had Georges Beatse het voorzitterschap overgedragen aan Jacques TAMINE. Jacques verwezenlijkingen vergden driemaal minder tijd, zoals Kasparov. Sympathiek, maar ondoorgrondelijk: Jacques staat het voorzitterschap opnieuw af aan zijn voorganger; –          onder druk van de “families” begint onze club schaakreizen in te richten naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Groot-Hertogdom Luxemburg en we organiseeren ook jaarlijkse feesten, waar gastronomie en dansen het schaken vervangen. Régine Godefroit wordt voorzitster van het “Feestcomite”. Wij worden ook in het buitenland bekend. DONKERE TIJDEN Beatse was, helaas, niet meer de leider van voorheen. En vermits een ongeluk nooit alléén komt, worden we ook van binnen uit bedreigd door een ware “virus”, dat weldra als een kankergezwel uitzaait. Teneinde in dezelfde...

read more

Historique du N°209 de la FRBE

Cliquez sur « Read more »   HISTORIQUE du N° 209 de la FRBE NAISSANCE Date: 1 septembre 1950 Nom: Cercle d’Echecs d’Anderlecht Principaux fondateurs: François De Ridder (= 1er Président) Raymond Evenepoel (= vice-Président) Président d’honneur : Joseph Bracops (= bourgemestre) Lieu: Café Restaurant « ln de Stad Brugge», première étage Place de la Vaillance à Anderlecht LE PETIT GRANDIT En 1957 le cercle absorbe « L’Echigan » de Ganshoren. Ainsi le nombre de membres permet de participer aux Interclubs Nationaux. Ceci nécessite cependant un local plus grand ….. qu’on trouve au Square de l’Aviation, près de la gare du Midi: le Café « Monico Midi » . Après le décès de F. De Ridder la présidence est reprise par Georges Béatse. Sous son impulsion le cercle se développe (+/- 80 membres) et les activités se multiplient: – Organisation de la Coupe: Challenge« Edmond Lancel » (= chronique d’échecs) – Fusion avec le «Ruy Lopez« de St. Gilles . – En 1960, dans nos locaux mêmes : le Championnat de Belgique individuel de première catégorie. L’honneur de représenter le cercle échoit à un nouveau membre, José Tonoli. Ce dernier termine 4e et obtient le prix de beauté en sacrifiant sa Dame dans l’ouverture. L’ATTRAIT DU CENTRE Début 1963 nous déménageons successivement au « Pied de Bœuf» 1 « Le Wellington» et« Le Falstaff », tous situés près de la Bourse. C’est l’époque où des familles font leur entrée au cercle: TONOL! (José et Hilda), STEENWERCKX (Remy et Irène), GODEFROIT (Jean-Louis = trésorier et Régine) etc. C’est important car les épouses vont mettre la main à la pâte pour rendre les échecs moins « austères » Des trois locaux c’est incontestablement le« Falstaff» que nous retiendrons: La rencontre pour le titre mondial entre Fisher et Spassky a un tel retentissement que tout le monde se croit obligé d’apprendre ce jeu. Le nombre de nos membres passe de 70 à plus de 140 ! Hélas ….. beaucoup de ces « candidats champion» voient s’envoler leurs illusions et +/- 10% seulement, des nouveaux attrapent le microbe d’une façon durable. Sous l’impulsion des « familles» on commence à organiser des « voyages échecs» en Allemagne, en France, en Hollande, au Grand Duché et même des fêtes annuelles où la gastronomie et la danse remplacent les échecs. Régine Godefroit est nommée présidente d’un groupe appelé « Comité des Fêtes », Notre réputation dépasse de plus en plus les frontières nationales. Le lundi devient le rendez-vous des « Maîtres », qui font leur show en analysant à haute voix des positions où les pièces « volent » dans tous les sens et les sacrifices sont « gratuit ». Ils sont tous là, toutes les semaines: Le G.M. Q’Kelly de Galway et les maîtres belges Devos, Lemaire, Willaert, van Seters, Thibaut etc. Le vendredi est la journée des tournois; On en profite pour organiser le premier tournoi de Maîtres avec la participation de 5 maîtres invités et … un joueur du cercle J.Tonoli, qui l’emporte avec 5/6. Nous notons également le premier maître en temps que membre principal c’est le Dr Paul Limbos, plusieurs fois « Champion de Belgique ». Il restera parmi nous jusqu’à sa mort en 1987. C’était également l’époque où le cercle participait régulièrement à des «Tournois d’un jour », organisés partout dans le pays. Ainsi nous étions connus dans toute la Belgique. Durant cette belle période G. Béatse avait cédé la présidence à Jacques Tamine. La grande force de celui-ci consistait à réaliser des projets en trois fois moins de temps que les autres, un peu comme Kasparov. Très sympathique, il était cependant...

read more